INNOSIGHT là từ viết tắt của từ “ Innovation Sight ” trong tiếng Việt có ý nghĩa là        “ Đổi mới tầm nhìn ” INNOSIGHT cũng mang một ý nghĩa là “ Ánh sáng ”. INNOSIGHT được chúng tôi định nghĩa là “ Giải pháp sáng tạo và hiệu quả ”.

logo luật innosight
Công ty tư vấn luật innosight – Vững bước niềm tin pháp lý

TẦM NHÌN:

Trở thành Công ty tư vấn giải pháp pháp lý hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH:

  • Trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của khách hàngnhờ khả năng cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
  • Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhấtvới nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

“Văn hóa tổ chức” được xây dựng dựa trên 5 Giá trị cốt lõi đã tạo nên sức mạnh của INNOSIGHT và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức, mang lại thành công cho khách hàng.

Lợi ích khách hàng là trọng tâm.

INNOSIGHT: “ đồng hành cùng thành công của bạn “ INNOSIGHT: chúng tôi bảo vệ lợi ích khách hàng thông qua việc luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Đổi mới và sáng tạo trong tư duy.

Chúng tôi luôn luôn tìm đến các giải pháp pháp lý hiệu quả và an toàn cho khách hàng của mình. Toàn thể cán bộ nhân viên luôn sẵn sàng đón nhận và dẫn dắt sự thay đổi hướng đến cách làm mới tạo ra kết quả mới, cách làm đột phá tạo ra kết quả vượt trội.

Hợp tác vì thành công chung.

“ Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau “ Giá trị của INNOSIGHT được tạo ra từ một tập thể với nền tảng là sự thống nhất trong suy nghĩ, trong hành động.

Phát triển bản thân

“Stay hungry. Stay foolish” – Steve Jobs. Tại INNOSIGHT, các Cán bộ nhân viên luôn chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và luôn đặt mục tiêu cao để phát triển bản thân, cũng như đồng hành cùng sự phát triển của INNOSIGHT. Đồng thời, INNOSIGHT cũng cam kết tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân.

Làm việc hiệu quả

“Để mang lại nhiều giá trị lớn hơn với nguồn lực phù hợp” Với mục tiêu “Chất lượng công việc đặt lên hàng đầu, chúng tôi luôn làm việc có kế hoạch và kỷ luật thực thi, đảm bảo thời gian và hiệu quả cho khách hàng.